Welcome to AskRSPO

Find the most commonly asked questions about RSPO.

Can't find what you're looking for?

Please get in touch with us below and we'll get back to you soon.

SEND A QUESTION

Human Rights Defender Hotline

English | Español | Français | Bahasa Indonesia | Bahasa Melayu

 

SOS Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) adalah talian KECEMASAN untuk Pembela Hak Asasi manusia, Penyalur Maklumat (Whistleblower), Pengadu dan Jurucakap Komuniti. Melalui talian kecemasan ini, pemanggil boleh mengemukakan aduan  Panel Aduan (Complaints Panel) RSPO mengenai aktiviti yang dijalankan oleh mana-mana anggota RSPO, yang berpotensi meningkatkan risiko keselamatan kepada diri mereka sendiri atau sesiapa sahaja yang terlibat. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Dasar RSPO mengenai Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Penyalur Maklumat, Pengadu dan Jurucakap Komuniti.

Talian hotline ini hanya untuk tujuan KECEMASAN

  1. RSPO akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membuat tuntutan kos dari sebarang panggilan palsu yang dibuat,  dan Pemanggil akan diminta untuk membuat kenyataan umum untuk menarik balik tuduhan palsu tersebut.
  2. RSPO tidak mempunyai kuasa untuk menawarkan perlindungan fizikal secara langsung kepada Pemanggil seperti “safehouses” kepada Pemanggil.

ATAU, jika anda ingin mengemukakan aduan (Complaint), anda boleh berbuat demikian melalui butang di bawah

Portal Aduan